Psicomotricitat fina

Quan parlem de psicomotricitat fina ens referim a la capacitat dels infants per coordinar moviments de diferents parts del cos amb precisió. Cal un gran nivell de coordinació i per aquest motiu intentem oferir el màxim d’activitats que facilitin aquest exercici.

Aquesta setmana hem deixat a l’abast dels infants taps de suro, rul·los, pilotes de ping pong, taps de plàstic i diferents recipients ( ampolles amb la boca més ample i d’altres amb el forat més petit) perquè els infants poguessin ficar a dins el material. Cal molta paciència ( assaig-error) i molta coordinació.

Hem observat com hi han infants que mantenen una actitud molt persistent i insisteixen fins aconseguir el seu propòsit. I d’altres que s’interessen més per descobrir textures i propietats del diferent material.