Grafisme

Els espais exteriors de la nostra escola ens ofereixen moltes possibilitats, no només podem córrer,saltar,compartir joc, experimentar…Si no també per desenvolupar la nostra creació i la nostra motricitat fina.

A les imatges podem observar com l’Elena ( 2 anys i 8 mesos) troba un pal i decideix utilitzar-lo com a eina per dibuixar. Intentem no distreure-la amb la nostra observació, ja que està molt concentrada i sembla gaudir amb les seves creacions.

Es molt bonic veure com cada infant té el seu procés creatiu i dibuixa d’una forma diferent de tal forma que cada “obra d’art” es única.