Primer contacte amb l’escola

Ja han passat uns dies des de que els infants han trepitjat per primera vegada la classe blanca.

Tot procès necessita el seu temps, i els nadons necessiten agafar seguretat amb l’espai i les persones que els acompanyen en aquest primer curs d’escola bressol.

A poc a poc, tots ens vam coenixent i descobrint els ritmes de cada un d’ells, la calma és comença apropar, tot i que, també ploren quan ho necessiten.  Els adults estem per acompanyar-los amb amor, afecte i paciència en aquest procès que és l’adaptació a l’escola.