JOCS DE FALDA A LA CLASSE BLANCA

Durant els primers anys de vida es consideren molt importants per a ponteciar una relació  afectiva entre l´adult i l´infant.                                                                                                                          A la classe blanca es fa moltissim perquè és una manera de poder  tenir un moment individualitzat i de calma amb cada infant i establir, així,una relació de la mestra amb el nen/a.                                                                                                                                                                              Són canÇons o poemes curts que es canten amb el nen/a asseguts a la falda i des d´on es transmet tot l´afecte.Mentre fem els jocs de falda fem caricies o moixaines, els gronxem i els mirem,captant, a traves d´asquesta mirada, la seva atenció.Tot això afavaroeix a crear un clima afectiu molt beneficiós i porta a que l´infant se senti confiat i segur.                           A continuació us poso una tria de jocs de falda,que treballem a la classe blanca.

Arri A rri tatanet                                                                                                                                                          Que anirem a sant Benet                                                                                                                                        Comprarem un panallet(o formaget)                                                                                                                Per dinar, per sopar.                                                                                                                                                  I per el/la (el nom de l´infant) no n´hi haurà!!

Escarbat bum, bum                                                                                                                                                   Posa-hi oli, posa-hi oli                                                                                                                                             Escarbat bum, bum                                                                                                                                                   Posa-hi oli en el llum.                                                                                                                                               Si en el llum no n´hi ha,                                                                                                                                         L´escalfeta, l´escalfeta,                                                                                                                                         Si en el llum no n´hi ha,                                                                                                                                         L´escalfeta n´hi haurà.